Organisatie en leiderschap

Organisaties kun je door een technische bril bekijken. Zijn ze effectief? Wat werkt, en waar zitten mankementen? Nuttige vragen, maar de antwoorden zijn niet het hele verhaal. Wij gaan met u op zoek naar het verhaal van de organisatie, naar gezamenlijke drijfveren, kernwaarden en idealen. Wij ondersteunen teams, individuele leerkrachten, leidinggevenden en besturen in hun zoekproces rond zingeving, identiteit, en het verbinden van idealen en dagelijkse praktijk. De vorm daarvoor kiezen we in overleg met u.

We gaan ervan uit dat organisatievormen, manieren om besluiten te nemen en leiderschapsstijlen niet neutraal zijn. Ze zijn verbonden met waarden en overtuigingen. Soms past de vorm bij de inhoud, en soms juist niet. Soms draagt een organisatievorm bij aan de menselijke maat, soms juist niet. Wij gaan met teams op zoek naar vormen die recht doen aan de mensen in de organisatie. Daarbij maken we gebruik van inzichten uit verschillende levensbeschouwelijke tradities. Want leiderschap, organisatie en spiritualiteit worden al eeuwen met elkaar verbonden.

Training ‘Goede samenwerking, wijze besluiten’
Vergaderen maakt voor velen van ons een groot deel van ons werk uit.
Als het goed is zijn vergaderingen functioneel, inspirerend, constructief en niet langer of korter dan nodig is. De praktijk is vaak anders. In deze training leert een team zijn vergaderingen zo aan te pakken, dat de waarden waar u voor zegt te staan doorklinken. U leert effectiever vergaderen, maar vooral ook creatiever en vanuit ieders betrokkenheid bij het werk. In deze training maken we gebruik van technieken en inzichten uit onder meer ‘Training for Transformation’ (Paolo Freire), de Quaker-traditie, sociocratie (Kees Boeke) en ‘Open Space Technology’.

Bezinningsdagen
Bezinningsdagen zijn een weldaad voor individuen en organisaties, juist ook als de werkdruk als te groot wordt ervaren en je dus eigenlijk geen tijd hebt voor een dagje bij elkaar zijn zonder agenda, laat staan een tweedaagse in het bos. Oblimon biedt programma’s aan en begeleidt bezinningsbijeenkomsten die in duur kunnen verschillen van een dagdeel tot meerdere dagen.

Veel gebruikte werkvormen zijn:

  • Een wandeltocht waarbij deelnemers onderweg teksten en vragen tegenkomen
  • Inspirerende verhalen
  • Kunstzinnige werkvormen
  • Stilte-oefeningen

Begeleidingstraject moreel leiderschap
Moreel leiderschap betekent bewust en zichtbaar leidinggeven vanuit doorleefde waarden, en het gesprek daarover stimuleren.
Onze begeleiding rond ‘moreel leiderschap’ bestaat uit gesprekken met individuele schoolleiders of groepen schoolleiders, onderzoek en coaching. Eerst verkennen wij met u wat volgens u een goede leider is en wat deze in huis moet hebben.

Vervolgens richten we de blik op het feitelijk functioneren. Wat voor soort leider bent u feitelijk? Hoe kijkt u tegen u zelf aan en wat zien anderen?
Vervolgens maken we een plan hoe u kunt blijven oefenen een goede leider te worden. Wat helpt en wat belemmert u om een moreel leider te zijn? Wat wilt u leren?

Naast gesprekken werken we met inspirerende teksten, voorbeeldfiguren en oefeningen. Dit traject kan desgewenst uitmonden in een gezamenlijk werken  aan een gedragscode of visietekst.

Moreel beraad
Moreel beraad is een gespreksvorm waarbij collega’s samen nadenken over een moreel dilemma waar zij in hun werk mee te maken hebben. De groep neemt afgebakende stappen om het dilemma te onderzoeken en te verhelderen welke waarden hierbij spelen.

Moreel beraad stelt in staat beter gefundeerde keuzes te maken. Maar vooral krijgen deelnemers meer zicht op hun eigen manier van denken en die van hun collega’s, en komen zij steeds meer tot een echt gesprek over hun werk.
Wij treden op als gespreksleider bij moreel beraad, maar kunnen scholen ook begeleiden bij het opzetten van een regelmatig moreel beraad.

Uw organisatie in een kunstwerk
Onder leiding van een beeldend kunstenaar werkt u samen aan een kunstwerk dat symbolisch uitdrukt wat uw organisatie typeert, wat voor een team u wilt zijn en waar u samen in gelooft. Door te spelen met kleur en vorm krijgt u daar samen meer helderheid over. Het eindresultaat kunt u uiteraard meenemen en kan wellicht een plekje krijgen in een ‘stiltehoek’ in het gebouw, of als blikvanger bij de entree.