Levensbeschouwelijke vorming

Wie kinderen een brede vorming wil geven en ze wil helpen groeien tot evenwichtige mensen en betrokken burgers, zal ruimschoots aandacht willen besteden aan levensbeschouwing. Omdat er in onze samenleving zoveel verschillende stromingen, tradities en opvattingen zijn. Omdat kinderen volop bezig zijn met levensvragen. En omdat het dagelijks leven op school voortdurend vragen oproept naar zin en betekenis. Veel leerkrachten vinden levensbeschouwelijke vorming echter lastig. Of ze zijn op zoek naar frisse ideeën.

Oblimon biedt op scholen allerlei vormen van begeleiding en ondersteuning op maat:

 • We ondersteunen bij het kiezen en implementeren van een methode voor levensbeschouwelijke vorming.
 • We denken mee in werkgroepen over de voorbereiding van vieringen rond seizoenen, godsdienstige feesten of overgangsmomenten in school.
 • We ontwerpen samen met u projecten waarbij cultuur en levensbeschouwing geïntegreerd worden.
 • We verzorgen opfrisbijeenkomsten rond didactiek van levensbeschouwelijke vorming.
 • We verzorgen studiebijeenkomsten rond afzonderlijke levensbeschouwelijke stromingen en thema’s.

Cursus Levensbeschouwelijke Vorming in de Basisschool
Oblimon biedt nascholing aan leerkrachten in het basisonderwijs die zich (verder) willen verdiepen en bekwamen in levensbeschouwelijke vorming. Onze basiscursus omvat vijf bijeenkomsten van twee uur. Scholen en schoolbesturen kunnen deze cursus inkopen. In overleg met u kunnen wij het programma toesnijden op de wensen en behoeften van uw organisatie.
Wij streven er bij onze cursussen naar, dat deelnemers hun eigen kracht ontdekken als begeleider van kinderen in hun levensbeschouwelijke ontwikkeling. Actieve deelname, creativiteit, plezier en samen kritisch nadenken kenmerken de bijeenkomsten. Het vergroten van kennis over godsdienst en levensbeschouwing is zeker een doel. Maar wij besteden ook veel aandacht aan de praktische verbinding tussen kunstzinnige activiteiten en levensbeschouwing. Bovendien is het eigen verhaal van de deelnemers belangrijk: wat heb jij kinderen te bieden, bij welke onderwerpen en bij welke manier van werken ben jij in je element?

De cursus kent een variant voor leerkrachten in het bijzonder onderwijs, en een voor leerkrachten in het openbaar onderwijs.

Wereldgodsdiensten
Er gaat een wereld voor je open wanneer je kennis maakt met godsdienstige gebruiken, verhalen en tradities.
 Oblimon verzorgt studiebijeenkomsten en workshops over verschillende godsdiensten en over interreligieus leren. Wij bieden ondersteuning en advies aan scholen die wereldgodsdiensten een eigen plek willen geven in hun programma, of een nieuwe didactische aanpak zoeken.
 Bij Oblimon zijn ook leskisten te huur rond afzonderlijke godsdiensten. Het gebruik van de leskisten kan worden gecombineerd met een of meer van onderstaande activiteiten.

Leskisten

In onze leskisten ‘wereldgodsdiensten’ staat één godsdienst centraal, of een thema dat in verschillende godsdiensten belangrijk is. De kisten bevatten voorwerpen die een verhaal vertellen.
In een begeleidende map treft u een toelichting aan bij ieder voorwerp, algemene informatie voor de begeleider, en suggesties voor activiteiten. Deze activiteiten zijn gevarieerd: beeldende vorming, filosoferen, informatie vergaren, muziek en verhalen komen allemaal aan bod.
De leskisten zijn bedoeld voor het basisonderwijs, maar zijn ook voor andere doelgroepen bruikbaar.

Leskisten worden twee weken kosteloos uitgeleend wanneer het gebruik wordt gekoppeld aan een door Oblimon uitgevoerde workshop of studiebijeenkomst. In andere gevallen bedraagt de huurprijs 38,15 euro per twee weken.

U haalt in principe zelf de leskisten bij ons op. Reserveren kan per mail via info@oblimon.nl

Beschikbare leskisten:

 • Boeddhisme
 • Christendom
 • Hindoeïsme
 • Islam
 • Jodendom
 • Lentefeesten en Vasten
 • Lichtfeesten

Gebedshuizenproject
In het gebedshuizenproject oriënteren kinderen uit de bovenbouw van het basisonderwijs zich op een of meer godsdiensten en de manier waarop die in hun omgeving zichtbaar zijn. Met behulp van een kleine leskist geeft de leerkracht twee verkennende lessen in de eigen klas. Daarna bezoeken de kinderen een gebedshuis in de buurt. De indrukken die ze opdoen worden verwerkt in een dramales of een les beeldende vorming, onder leiding van gastdocenten.