Ons verhaal

Onze visie
Als u wilt dat uw dromen uitkomen 
ga dan niet slapen’
(Jiddische wijsheid)

Iedere ouder en iedere leerkracht wenst voor kinderen een school om van te dromen.
 Een school waar kwaliteit en liefde, ontwikkeling en zorgzaamheid hand in hand gaan. Als je van zo’n school durft te dromen en als je het aandurft om die droom met elkaar te delen in een gezamenlijke visie, is zo’n school te realiseren.
 Zo’n school kun je je voorstellen en je gaat ernaar handelen. 
Als je wilt dat je droom uitkomt, ga dan niet slapen.

Het is onze specialiteit, aandacht te vragen voor uw droom, voor wat u uiteindelijk aan kinderen wilt meegeven voor het leven, voor wat uw inspiratiebron is die u helpt uw droom waar te maken.

Wij helpen scholen vorm te geven aan hun droom binnen alle facetten van het onderwijs.
 Dat doen we door met u mee te denken, cursussen, trainingen en workshops in uw school te verzorgen, presentaties te houden en werkgroepen te begeleiden.
 Coaching van individuen behoort ook tot de mogelijkheden.
 Wij helpen u daarnaast graag bij het vinden of samenstellen van geschikt materiaal voor lessen of schoolprojecten.

Onze eigen dromen worden mede gevoed door de christelijke tradities waarin wij zijn grootgebracht.
 Wij werken graag samen met mensen van verschillende godsdienstige en culturele achtergronden.
 Wij zien dialoog en ontmoeting als wezenlijk voor menselijke groei.

Ons werkveld
Bij Oblimon zijn mensen aangesloten met een achtergrond in onder meer theologie, filosofie, religiewetenschap, beeldende kunst en muziek.

Onze voornaamste maar zeker niet enige doelgroep is het basisonderwijs. Wij ondersteunen en adviseren mensen die in het basisonderwijs werken in het vormgeven aan en ontwikkelen van de levensbeschouwelijke identiteit van hun school. Wij richten ons daarbij zowel op visieontwikkeling als op concrete onderwijsactiviteiten. Wij verzorgen scholingsbijeenkomsten, treden op als externe gespreksleider, of maken in samenspraak met u lesmateriaal en programma’s voor speciale onderwijsprojecten.

Ook andere organisaties en groepen kunnen een beroep op ons doen als zij begeleiding zoeken bij het verbinden van inspiratie en praktijk.

Wij bieden …

  • trainingen en cursussen
  • workshops
  • coaching
  • lespakketten en leskisten
  • educatieve projecten
  • bezinningsdagen
  • advies
  • ondersteuning bij het schrijven van visieteksten en beleidsnota’s

Samenwerkingsverband
De mensen van Oblimon zijn allemaal zzp’er. Ieder heeft eigen specialismen en ook een eigen klantenkring. Samen werken wij aan projecten, ontwikkelen wij cursussen en lesmateriaal. We wisselen ervaringen en kennis uit en denken kritisch mee over elkaars werk.

Als klant kunt u uw voorkeur voor een begeleider aangeven. En wanneer u een van ons een vraag stelt die beter bij een collega past, zullen wij die vraag in overleg met u doorspelen.

We hanteren gezamenlijke algemene voorwaarden.

Onze privacyverklaring vindt u hier.