Onze mensen

Liesbeth Vroemen

Ik werk graag met mensen die hun hart verpand hebben aan werken met kinderen. In het onderwijs ben je aan de ene kant voortdurend heel praktisch bezig, aan de andere kant liggen de grote vragen voor het oprapen, zowel voor de kinderen als voor de leerkrachten. Wat vind ik écht belangrijk? Wat voor mens wil ik zijn? Waar hoop ik op? Waar maak ik me zorgen over? Hoe ga ik om met mislukkingen, conflicten, met de kwetsbaarheid van het leven? Die vragen aandacht geven, zonder onpraktisch te worden, dat vind ik mooi.

Na mijn studie feministische theologie in Nijmegen werkte ik achtereenvolgens als freelance vertaler Engels-Nederlands, docent levensbeschouwing, zangdocent en onderwijsbegeleider. Sinds 2012 zit ik in de redactie van Hemel en Aarde, een methode voor levensbeschouwing in het basisonderwijs. Daarnaast ben ik sinds 1990 actief betrokken bij de vredesorganisatie Service Civil International, aanvankelijk als begeleider van Europese jongerenprojecten, later vooral als trainer projectmanagement, vredeseducatie en conflictbemiddeling. Samenwerken met collega’s uit alle delen van de wereld vind ik enorm leerzaam.

De grote variatie aan onderwerpen waar Oblimon mee bezig is vind ik een van de leuke kanten van het werk. Daarbinnen heb ik een paar specialismen: filosoferen met kinderen, kinderspiritualiteit en mondiale vorming. Ook train en begeleid ik graag groepen en organisaties die een krachtig verband willen leggen tussen inspiratie, idealen en dagelijkse praktijk, onder meer door hun manier van vergaderen en besluiten nemen.
liesbeth@oblimon.nl

Hanni Braspenning

Ik ben beeldend kunstenaar en heb opleidingen gevolgd aan de Fachschule fur Sozialpadagogik in Dortmund en aan de Hogeschool Nijmegen (beeldend vormen).

Naast het maken van mijn eigen kunst verzorg ik workshops voor scholen en instellingen. Deze workshops sluiten nauw aan bij een thema dat op dat moment actueel is, een project waar een school mee bezig is of een onderwerp dat aandacht verdient. Hierdoor laat ik me inspireren. Er kunnen dan collages, mobielen, ruimtelijke figuren en andere inspirerende vormen ontstaan. Ik werk met een variatie aan kleurrijk materiaal. Ook afvalmateriaal spreekt vaak tot de verbeelding. In mijn workshops staat ‘symboliseren’ centraal. Daardoor doen deelnemers vaak ontdekkingen, wat leidt tot nieuwe inzichten.

Ik vind het heel belangrijk dat kunst en creativiteit een grotere en belangrijker plek krijgen binnen het onderwijs. Zeker nu, in een tijd van veel haast en waarin een kind steeds meer prikkels krijgt die het maar moet zien te verwerken is het juist de creativiteit waarin het zichzelf weer kan vinden en tot rust kan komen.

Het symboliseren op een creatieve manier eigen maken is van fundamenteel belang om sterker in het leven te staan en geeft meer zelfvertrouwen. Iets dat voor het hele leven van belang blijft. Dus: kunst en creativiteit op school, dat moet!
hbr@oblimon.nl

Ineke Struijk

Ik heb ‘religie en levensbeschouwing in de moderne samenleving’ gestudeerd aan de Universiteit Utrecht en ‘humanistiek’ aan de Universiteit voor Humanistiek, ook in Utrecht. Deze gecombineerde studie maakte mijn ideeën over levensbeschouwelijk onderwijs compleet. Als leerkracht in het basisonderwijs merkte ik dat kinderen enorme behoefte hebben aan inspiratie en zingeving en erg geïnteresseerd zijn in de diversiteit aan culturen en levensovertuigingen die in onze samenleving voorkomen. Ook merkte ik dat ze bijzonder spiritueel zijn en dat hier weinig ruimte voor is in de dagelijkse praktijk. Ik ben gaan studeren om beter onderlegd te raken om kinderen de randvoorwaarden te bieden voor het ontwikkelen van hun identiteit, dus ook de levensbeschouwelijke component van die identiteit. Mijn specialismen zijn ‘levensbeschouwing in organisatie en beleid’, ‘burgerschap en diversiteit’ en ‘moreel beraad’. In de hedendaagse multiculturele samenleving moeten we blijven zoeken naar een nieuwe publieke moraal; een nieuw gemeenschappelijk verhaal, waarin je luistert om de ander te leren begrijpen, te leren verstaan. Dan ontstaat verbinding. In mijn promotieonderzoek hoop ik het perspectief van de leerkracht rond levensbeschouwelijke identiteitsontwikkeling en burgerschap duidelijk te krijgen, maar ook waar leerlingen nieuwsgierig naar zijn en wat ouders verwachten.

Mijn hart ligt in het onderwijs. Ik vind het inspirerend als ik denkprocessen rondom identiteit op gang kan brengen. Waar willen we als school heen met onze kinderen, wat is de visie en missie, waar staan we voor, hoe verhouden we ons tot elkaar, de wereld en milieu en wat willen we gezamenlijk uitdragen?
ineke@oblimon.nl

Monika Franzen

Wie ben jij, los van je buitenkant? Is er dan een binnenkant? Waarmee verbind je je of voel je je verbonden? Welke keuzes maak je? Hoe ga je met jezelf en anderen om? Wat is vriendschap en wat betekent liefhebben? Waar komen we vandaan en waar is oma heen – nu ze overleden is? Enthousiast, speels en op een verassende manier stel ik aan jou en de kinderen met wie je werkt dit soort vragen. Samen school zijn vraagt meer dan alledaagse afspraken maken, methodes kiezen en de administratie op orde hebben. Naast hoofd en handen ook het hart activeren. Bezield en verbonden samenwerken. Daar zet ik me graag voor in.

Na mijn studies muziek en beweging (conservatorium Keulen), fysiotherapie (Universiteit Göttingen), pedagogiek (Universiteit Hildesheim), docent drama (Hogeschool voor de kunsten Utrecht), coachopleiding (NCOI) en cranio-viscerale therapie (Upledger Instituut) werkte ik van 1998 tot eind 2016 als consulente en docente bij verschillende organisaties (preventief jeugdwerk provincie Gelderland, kunstbedrijf Arnhem, theater mini-Art, Hogeschool Arnhem/Nijmegen, speciaal onderwijs Emmerich). Ik ben gespecialiseerd in het ondersteunen van mensen die leidinggeven aan kinderen en jongeren. Creatieve, verstillende en beweeglijke werkvormen combineer ik met kennis uit de gezondheidszorg. De door mij ontwikkelde “5 minuten focus” (OMJS/Bazalt) laat zien hoe ik via het lijf kinderen in contact breng met zichzelf, anderen en de grote levensthema’s.
monika@oblimon.nl

Rosanne de Vries

rosanne@oblimon.nl