Onze mensen

Liesbeth Vroemen

Ik werk graag met mensen die hun hart verpand hebben aan werken met kinderen. In het onderwijs ben je aan de ene kant voortdurend heel praktisch bezig, aan de andere kant liggen de grote vragen voor het oprapen, zowel voor de kinderen als voor de leerkrachten. Wat vind ik écht belangrijk? Wat voor mens wil ik zijn? Waar hoop ik op? Waar maak ik me zorgen over? Hoe ga ik om met mislukkingen, conflicten, met de kwetsbaarheid van het leven? Die vragen aandacht geven, zonder onpraktisch te worden, dat vind ik mooi.

Na mijn studie feministische theologie in Nijmegen werkte ik achtereenvolgens als freelance vertaler Engels-Nederlands, docent levensbeschouwing, zangdocent en onderwijsbegeleider. Sinds 2012 zit ik in de redactie van Hemel en Aarde, een methode voor levensbeschouwing in het basisonderwijs. Daarnaast ben ik sinds 1990 actief betrokken bij de vredesorganisatie Service Civil International, aanvankelijk als begeleider van Europese jongerenprojecten, later vooral als trainer projectmanagement, vredeseducatie en conflictbemiddeling. Samenwerken met collega’s uit alle delen van de wereld vind ik enorm leerzaam. Sinds 2022 ben ik ook als docent verbonden aan de KPZ (Pabo) in Zwolle.

De grote variatie aan onderwerpen waar Oblimon mee bezig is vind ik een van de leuke kanten van het werk. Daarbinnen heb ik een paar specialismen: filosoferen met kinderen, kinderspiritualiteit en mondiale vorming. Ook train en begeleid ik graag groepen en organisaties die een krachtig verband willen leggen tussen inspiratie, idealen en dagelijkse praktijk, onder meer door hun manier van vergaderen en besluiten nemen.
liesbeth@oblimon.nl

Hanni Braspenning

Ik ben beeldend kunstenaar en heb opleidingen gevolgd aan de Fachschule fur Sozialpadagogik in Dortmund en aan de Hogeschool Nijmegen (beeldend vormen).

Naast het maken van mijn eigen kunst verzorg ik workshops voor scholen en instellingen. Deze workshops sluiten nauw aan bij een thema dat op dat moment actueel is, een project waar een school mee bezig is of een onderwerp dat aandacht verdient. Hierdoor laat ik me inspireren. Er kunnen dan collages, mobielen, ruimtelijke figuren en andere inspirerende vormen ontstaan. Ik werk met een variatie aan kleurrijk materiaal. Ook afvalmateriaal spreekt vaak tot de verbeelding. In mijn workshops staat ‘symboliseren’ centraal. Daardoor doen deelnemers vaak ontdekkingen, wat leidt tot nieuwe inzichten.

Ik vind het heel belangrijk dat kunst en creativiteit een grotere en belangrijker plek krijgen binnen het onderwijs. Zeker nu, in een tijd van veel haast en waarin een kind steeds meer prikkels krijgt die het maar moet zien te verwerken is het juist de creativiteit waarin het zichzelf weer kan vinden en tot rust kan komen.

Het symboliseren op een creatieve manier eigen maken is van fundamenteel belang om sterker in het leven te staan en geeft meer zelfvertrouwen. Iets dat voor het hele leven van belang blijft. Dus: kunst en creativiteit op school, dat moet!
hbr@oblimon.nl

Rosanne de Vries

rosanne@oblimon.nl