Organisatie en leiderschap

Organisaties kun je door een technische bril bekijken. Zijn ze effectief? Wat werkt, en waar zitten mankementen? Nuttige vragen, maar de antwoorden zijn niet het hele verhaal. Wij gaan met u op zoek naar het verhaal van de organisatie, naar gezamenlijke drijfveren, kernwaarden en idealen. Wij ondersteunen teams, individuele leerkrachten, leidinggevenden en besturen in hun zoekproces rond zingeving, identiteit, en het verbinden van idealen en dagelijkse praktijk. De vorm daarvoor kiezen we in overleg met u.

We gaan ervan uit dat organisatievormen, manieren om besluiten te nemen en leiderschapsstijlen niet neutraal zijn. Ze zijn verbonden met waarden en overtuigingen. Soms past de vorm bij de inhoud, en soms juist niet. Soms draagt een organisatievorm bij aan de menselijke maat, soms juist niet. Wij gaan met teams op zoek naar vormen die recht doen aan de mensen in de organisatie. Daarbij maken we gebruik van inzichten uit verschillende levensbeschouwelijke tradities. Want leiderschap, organisatie en spiritualiteit worden al eeuwen met elkaar verbonden.

Training ‘Goede samenwerking, wijze besluiten’
Vergaderen maakt voor velen van ons een groot deel van ons werk uit.
Als het goed is zijn vergaderingen functioneel, inspirerend, constructief en niet langer of korter dan nodig is. De praktijk is vaak anders. In deze training leert een team zijn vergaderingen zo aan te pakken, dat de waarden waar u voor zegt te staan doorklinken. U leert effectiever vergaderen, maar vooral ook creatiever en vanuit ieders betrokkenheid bij het werk. In deze training maken we gebruik van technieken en inzichten uit onder meer ‘Training for Transformation’ (Paolo Freire), de Quaker-traditie, sociocratie (Kees Boeke) en ‘Open Space Technology’.

Bezinningsdagen
Bezinningsdagen zijn een weldaad voor individuen en organisaties, juist ook als de werkdruk als te groot wordt ervaren en je dus eigenlijk geen tijd hebt voor een dagje bij elkaar zijn zonder agenda, laat staan een tweedaagse in het bos. Oblimon biedt programma’s aan en begeleidt bezinningsbijeenkomsten die in duur kunnen verschillen van een dagdeel tot meerdere dagen.

Veel gebruikte werkvormen zijn:

  • Een wandeltocht waarbij deelnemers onderweg teksten en vragen tegenkomen
  • Inspirerende verhalen
  • Kunstzinnige werkvormen
  • Stilte-oefeningen

Uw organisatie in een kunstwerk
Onder leiding van een beeldend kunstenaar werkt u samen aan een kunstwerk dat symbolisch uitdrukt wat uw organisatie typeert, wat voor een team u wilt zijn en waar u samen in gelooft. Door te spelen met kleur en vorm krijgt u daar samen meer helderheid over. Het eindresultaat kunt u uiteraard meenemen en kan wellicht een plekje krijgen in een ‘stiltehoek’ in het gebouw, of als blikvanger bij de entree.