Spiritualiteit

In een tijd waarin kinderen en volwassenen heel veel prikkels te verwerken hebben en voortdurend worden aangespoord succesvol te zijn, komt de ziel in het gedrang. Onderwijs met oog voor het hele kind betekent voor ons: onderwijs met aandacht voor spiritualiteit.

Wij sluiten aan bij het werk van David Hay die in ‘The Spirit of the Child’ spiritualiteit omschrijft als ‘relationeel bewustzijn’: het besef van en zoeken naar verbondenheid met het eigen innerlijk, andere mensen, de aarde, en de Ander/God/het mysterie. Wij zien spiritualiteit als iets algemeen menselijks wat zich op heel verschillende manieren uit in kinderen. We geven workshops en cursussen om de spiritualiteit van kinderen te leren zien en begeleiden. En we begeleiden inspiratiedagen voor volwassenen die hun eigen spiritualiteit serieus willen nemen als drijfveer in hun werk.

Wij werken samen met Stichting Kind en Spiritualiteit en met de International Association for Children’s Spirituality, een internationale vereniging die het onderzoek naar kinderspiritualiteit bevordert, en de verbinding tussen wetenschap en praktijk op dit terrein stimuleert.

Cursus ‘Kinderen en hun spirituele ontwikkeling’
Vijf avonden van 19.30 tot 21.30u. 
Plaats: Arnhem
Data: najaar 2021
Kosten: €325,- (gereduceerd tarief mogelijk voor vrijwilligers)

Kinderen hebben een rijk innerlijk leven, dat ruimte, voeding en soms een beetje leiding nodig heeft. In een sterk geseculariseerde en economisch georiënteerde tijd schieten die ruimte, voeding en leiding nogal eens tekort. In deze cursus onderzoekt u wat spiritualiteit voor kinderen eigenlijk is, hoe het zich ontwikkelt en wat u zelf te bieden hebt. Een cursus voor mensen die met kinderen werken in onderwijs, zorg, cultuur, of levensbeschouwelijke organisaties.

U leert over actueel onderzoek naar kinderspiritualiteit en inzichten uit verschillende spirituele tradities omtrent begeleiding van kinderen. Aan de hand van oefeningen kijkt u ook naar uw eigen levensverhaal en jeugdherinneringen om uw eigen levenslessen op het spoor te komen. We gaan aan de slag met het begrip ‘symbolisch bewustzijn’ en met meditatieve oefeningen voor kinderen. Samen met de andere deelnemers ontwikkelt u ideeën en handvatten voor wat u kunt doen, laten en cultiveren om een goede begeleider te zijn van de innerlijke groei van kinderen.

Workshop ‘Oog voor spiritualiteit’
In deze workshop, die een dagdeel duurt, ontdekt u hoe u op school recht kunt doen aan de spiritualiteit van heel verschillende kinderen: dromers, denkers, huttenbouwers, vechters, ze hebben allemaal hun eigen innerlijke drijfveren. Aandacht is het sleutelwoord voor de leerkracht. De workshop start met verhelderen van het begrip ‘spiritualiteit’. In enkele oefeningen krijgt u meer inzicht in waar u eigenlijk naar moet kijken als u oog wilt hebben voor de spirituele laag van kinderen. U maakt kennis met een aantal mogelijkheden om spiritualiteit ruimte te geven, in vieringen, creatieve activiteiten en spel. Samen met uw collega’s licht u de eigen schoolpraktijk door: waar krijgt het innerlijk van kinderen ruimte, waar zien we mogelijkheden tot verdieping?

Inspiratiedag ‘Werken uit bezieling’
Wie in het onderwijs werkt, doet dat vaak vanuit bezieling. Het is niet zomaar een baan waar je je brood mee verdient, het is werk dat je doet omdat je ervan houdt en het zinvol vindt. Het heeft iets met je ziel te maken. Tijdens een inspiratiedag ‘werken ut bezieling’ nemen we de tijd om te luisteren naar de ziel. We gaan uit van de opvatting dat spiritualiteit te maken heeft met ‘relationeel bewustzijn’: ervaringen van verbondenheid met het eigen innerlijk, de ander, de wereld en dat wat ons overstijgt. Met werkvormen als een wandeling, creatieve opdrachten, gesprekken en luisteren naar muziek richt u samen de aandacht op datgene waar het u nou echt om gaat in uw werk. Doel is niet om daarna effectiever te kunnen werken, al kan dat best een gevolg zijn. De bedoeling van de dag is simpelweg elkaar en zichzelf te ontmoeten op een manier waar je maar zelden de tijd voor neemt.

Workshop ‘Werken met Hemel en Aarde: werken aan spirituele vaardigheden’
Hemel en Aarde is een methode voor godsdienst/levensbeschouwing die op veel basisscholen wordt gebruikt. In het lesmateriaal is aandacht voor levensvragen, ethische vragen en gebruiken uit verschillende godsdiensten. Maar centraal staat het werken aan zes spirituele vaardigheden: verwonderen, verbeelden, verhouden, vertrouwen, verstillen en verbinden.

Wat houden die vaardigheden in? Kun je ze bij kinderen waarnemen? Hoe kun je deze vaardigheden ontwikkelen en kun je er als leerkracht ook invloed op hebben? Tijdens de workshop verdiept u zich in deze vragen en gaat u creatief aan de slag met de zes vaardigheden. Doel is dat u in uw lessen leert focussen op waar het uiteindelijk om gaat.

Dag van de kinderspiritualiteit
Een keer per jaar, in januari of februari, organiseert oblimon de Dag van de kinderspiritualiteit. Een bruisende dag met sprekers, workshops en ontmoetingen. Lees meer!