Wereldburgerschap

If you don’t stand for something, you’ll fall for anything’. Deze woorden – hun herkomst is omstreden – passen bij de visie van waaruit wij scholen begeleiden rond thema’s als (wereld)burgerschap en pedagogisch klimaat. In het onderwijs volgen de hypes elkaar in snel tempo op. En iedereen wil iets van de school. Een sterke identiteit, samen ergens voor staan, helpt dan om het hoofd koel te houden en tegelijk een inspirerende plek te zijn voor kinderen, collega’s en ouders.

Studiebijeenkomsten school en burgerschap
Sinds 2006 zijn scholen wettelijk verplicht planmatig aandacht te besteden aan ‘actief burgerschap en sociale integratie’ en dat te verantwoorden in hun schoolplan. Voor menig team een worstelpartij: u doet al heel veel maar waar is de samenhang en hoe verwoord je dat?

In een of meer studiebijeenkomsten onderzoeken wij met uw team wat de overheid precies verwacht, wat uw eigen ideeën en doelen rond burgerschap zijn, wat u al doet en wat u eventueel verder wilt ontwikkelen. Daarbij zoeken we ook inspiratie bij onderwijsvernieuwers als Kees Boeke en Celestin Freinet. Desgewenst schrijven wij op basis van deze bijeenkomsten een concept-beleidstekst voor uw school. Een tekst die zowel praktisch als idealistisch is.

Mondiale vorming
Veel scholen en andere organiseren educatieve activiteiten rond een land in het Zuiden of een mondiaal thema. Dat kan gekoppeld zijn aan een sponsoractie voor een ontwikkelingsproject. Oblimon biedt diverse vormen van ondersteuning, waaronder meedenken in de voorbereidingsgroep, didactische adviezen, en introductiebijeenkomsten voor leerkrachten of begeleiders. U kunt bij ons leskisten huren rond diverse landen, regio’s en thema’s. Desgewenst maken wij ook leskisten speciaal voor uw project.

En verder …

  • Workshop interreligieuze dialoog
  • Ouderavond ‘samen opvoeden in een multiculturele samenleving’
  • Workshops kunstvakken en wereldburgerschap (muziek, drama, beeldende vorming)

Leskisten mondiale vorming
Oblimon verhuurt een scala aan leskisten rond landen, regio’s en mondiale thema’s. Het materiaal is in de eerste plaats bedoeld voor lessen in de midden- en bovenbouw van de basisschool. Door het grote aantal voorwerpen kan er ook in de onderbouw mee gewerkt worden. Onze leskisten zijn niet bedoeld als tentoonstelling. Het is materiaal om actief te gebruiken. Er zijn suggesties voor groepswerk en zelfstandig werken, maar ook voor kringactiviteiten en klassikale lessen.

Een gemiddelde leskist bevat gebruiksvoorwerpen, kleding, spelmateriaal, boeken, cd’s en dvd’s en een map met lessuggesties en achtergrondinformatie.

Leskisten worden twee weken kosteloos uitgeleend wanneer het gebruik wordt gekoppeld aan een door Oblimon uitgevoerde workshop of studiebijeenkomst. In andere gevallen bedraagt de huurprijs 38,15 euro per twee weken.

U haalt in principe zelf de leskisten bij ons op. Reserveren kan per mail via info@oblimon.nl

Beschikbare leskisten

Afrika:
Ethiopië
Malawi
Oost-Afrika
West-Afrika
Zuidelijk-Afrika

Azië:
Sri Lanka
India
Bangladesh
Indonesië/Molukken
Filippijnen
China

Latijns-Amerika:
Suriname
Midden-Amerika

Thema’s:
Aarde/Duurzaamheid
Lentefeesten en Vasten
Lichtfeesten
Boeddhisme
Christendom
Hindoeïsme
Islam
Jodendom