Dag van de Kinderspiritualiteit

Ruimte voor het innerlijk van kinderen
Fantasie, geheimen, worstelen met grote vragen: kinderen hebben een rijke innerlijke wereld. Maar in de hen omringende wereld ligt de nadruk op consumeren, presteren en controleren. Kinderen staan voortdurend onder toezicht en hebben weinig ruimte om echt te spelen, ‘doelloos’ bezig te zijn en zich aan het zicht te onttrekken. Wat doet dat met hun innerlijk? En wat kunnen we leren van mensen die met hun werk kinderen juist ruimte geven voor spel, verwondering, blauwe plekken, en verdwalen?

Op 26 januari 2018, tijdens de nationale Maand van de Spiritualiteit, organiseert Oblimon in samenwerking met de International Association for Children’s Spirituality een studiedag over kinderen en hun spirituele ontwikkeling. Middels lezingen, praktische workshops en uitwisseling maakt u kennis met actuele opvattingen over kinderspiritualiteit en concrete manieren om de innerlijke wereld van kinderen ruimte te geven.

Speciale gast is Steve Younger van de Universiteit van Glasgow. Hij onderzocht hoe scholen omgaan met de in het Schotse onderwijs verplichte aandacht voor spirituele ontwikkeling, en wat kinderen daarvan merken.

De dag is bedoeld voor (onder andere) leerkrachten, schoolleiders, jeugdhulpverleners en mensen werkzaam in levensbeschouwelijk jeugdwerk, kunsteducatie en natuureducatie.

Programma
In de ochtend (vanaf 10.00 uur) zijn er twee lezingen en een gespreksronde in kleine groepen. Tijdens het middagprogramma zijn er onder meer vier workshops waaruit u er één kiest. U maakt daarin uitgebreid kennis met een praktische manier om ruimte te geven aan kinderspiritualiteit. Om 16.00 uur wordt de dag afgesloten met een informele borrel.

Locatie
We zijn te gast in het gebouw van de Diaconessenkerk, Izaak Evertslaan 11 in Arnhem. Dit is op loopafstand van station Arnhem.

Kosten
De kosten voor deze dag zijn, inclusief lunch, € 65,-
Studenten en vrijwilligers die hun kosten niet vergoed krijgen betalen € 30,-

Aanmelden
Stuur het inschrijfformulier naar info@oblimon.nl

Lezingen

Liesbeth Vroemen, oblimon
Lezing: De innerlijke ruimte van kinderen.
Liesbeth Vroemen is onderwijsadviseur bij oblimon en redactielid van Hemel en Aarde, een lesmethode voor het basisonderwijs rond spirituele vaardigheden. Sinds 1990 begeleidt ze levensbeschouwelijke activiteiten met kinderen en jongeren.

Liesbeth introduceert het begrip kinderspiritualiteit aan de hand van voorbeelden uit haar eigen werk en onderzoek binnen de International Association of Children’s Spirituality. Wat bedoelen we met het begrip ‘spiritualiteit’? Is spiritualiteit voor kinderen iets anders dan voor volwassenen? Klopt het dat onze maatschappij de spiritualiteit van kinderen verwaarloost, zoals onderzoekers beweren, en wat zijn daarvan dan de gevolgen?

Steve Younger, University of Glasgow, Schotland
Lezing: Religious Observance and Spiritual Development of pupils within Scotland’s ‘Curriculum for Excellence’ (Engelstalig)
Steve Younger is pastor in een Baptistenkerk in Schotland en vakleerkracht levensbeschouwing. Hij deed onderzoek naar de plaats van vieringen en spirituele ontwikkeling in het Schotse onderwijs.

Sinds 2010 wordt in Schotland gewerkt met een curriculum dat veel meer dan voorheen nadruk legt op persoonlijke ontwikkeling, en dat aandacht voor spiritualiteit verplicht stelt. Wat verwacht de overheid van scholen, wat doen leerkrachten daarmee en wat ervaren kinderen? In zijn onderzoek keek Steve met name naar vieringen, levensbeschouwelijke projecten en de manier waarop leerkrachten een antenne kunnen ontwikkelen voor spirituele momenten.

Workshops

Michiel Wolberink en Ilse Tummers, BSO Struin
Workshop: Ruimte voor natuurbeleving.
In deze workshop ervaart u zelf natuurbelevingsactiviteiten in het bos vlakbij de Diaconessenkerk, en denkt u samen na over de vraag wat deze activiteiten kunnen doen voor de spiritualiteit van kinderen. Michiel Wolberink en Ilse Tummers zijn groepsleider bij Struin, de eerste Nederlandse Buitenschoolse Opvang in de Natuur. Struin biedt kinderen de ruimte spelenderwijs de natuur te ervaren en daarbij lekker vies te worden, schrammen op te lopen en soms barre weersomstandigheden te trotseren. Warme en regenbestendige kleren zijn nodig bij deze workshop.

Monika Franzen
Workshop: Spiritualiteit in beweging.
In deze workshop maakt u kennis met een rijke bron van sensorische, verstillende en dynamische fysieke spelen. Door ze eerst zelf te doen leert u hoe u door lichamelijke oefeningen ruimte kunt geven aan spiritualiteit van kinderen. Monika Franzen heeft 20 jaar als fysiotherapeute en pedagoog op een school in Duitsland gewerkt waar kinderen regelmatig ‘awarness through the body’ lessen kregen. Leven en leren vanuit verbondenheid is op deze school het uitgangspunt voor sterk onderwijs. Voor deze workshop zijn gemakkelijke kleren aan te raden.

Steve Younger
Workshop: Developing children’s spirituality through school activities.
In deze workshop, waar Engels en Nederlands gesproken kan worden, maakt u nader kennis met activiteiten aan de hand waarvan in Schotland wordt gewerkt aan het ontwikkelen van zes ‘sensings’; terreinen in de belevingswereld van kinderen waar spiritualiteit aan de oppervlakte treedt. Deelnemers worden uitgenodigd ook hun eigen praktijkervaringen met elkaar te delen en overdenken.

Marijke Kors-Rakers en André Bikker
Workshop: Worden als een kind.
Marijke en André zijn actief in jeugdwerk in de Protestantse kerk, waar zij de oude verhalen met kunstzinnige werkvormen tot leven brengen. Marijke is professioneel begeleider in bibliodrama en André grafisch vormgever en schilder. In deze workshop gaat u dan ook aan de slag met verhalen en een schilderopdracht. U verkent zowel uw eigen spirituele ruimte, als die van kinderen. In hoeverre is spirituele ruimte geven voor kinderen ook een kwestie van durven? Durven bidden, zegenen, samen een kaars aansteken, samen vragen beantwoorden en vragen vragen laten?